Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2013 privind aprobarea contractului de servicii nr. 2914/17.07. 2012 privind servicii de supraveghere a lucrarilor pentru "Modernizare strazi in comuna Vama ,Construire gradinita in comuna Vama,Modernizare camin cultural in comuna Vama" 2013-01-25
3 / 2013 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Vama ,insusit prin Hotararea nr. 10/1999 a Consiliului local Vama cu modificari si completari ulterioare 2013-01-25
2 / 2013 cu privire la propunerea de diminuare a suprafetei de pasune atribuita comunei Vama prin Decizia nr. 371/1991 a Prefrectului Judetului Satu Mare,modificata prin Ordinul nr. 220/ 24. 07. 2012 a Institutiei Prefectului Judetului Satu Mare 2013-01-25
1 / 2013 privind modificarea HCL 28/2012 a consiliului local Vama privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012 2013-01-25
28 / 2012 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013 2012-11-29
27 / 2012 privind modificarea buget local pe anul 2012 2012-11-29
26 / 2012 privind aprobarea bugetului final al investitiei "Modernizare strazi in comuna Vama,construire gradinita in comuna Vama,modernizare camin cultural in comuna Vama 2012-11-07
25 / 2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012 2012-11-07
24 / 2012 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie bancara in valoare de 5.944.083,20 de la fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R. -masura 322 2012-10-29
23 / 2012 privind aprobarea modificarii Organigramei si Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama 2012-10-09
22 / 2012 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Vama insusit prin Hotararea nr. 10/1999 a Consiliului local Vama,cu modificarile si completarile ulterioare 2012-10-09
21 / 2012 privind aprobarea valorii serviciilor de supraveghere a lucrarilor si de consultanta privind managementul investitiei " Modernizare strazi in comuna Vama ,construire gradinita in comuna Vama, modernizare camin cultural in comuna Vama 2012-09-14
20 / 2012 privind acordarea unui ajutor de urgenta 2012-09-14
19 / 2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012 2012-09-14
18 / 2012 privind contul de incheiere a exercitiului bugetar pe TRIM.II 2012 2012-07-31
Înapoi
Petiții onlineSIPOCA 35

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al Comunei?

foarte buna

buna

foarte proasta

necesita imbunatatiri

Votează