Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2012 privind aprobarea incetarii Contractului de concesionare prin renuntare a terenuluisituat in comuna Vama,str.Valea Mariei,cuprins in CF nr. 723,nr. top 1345/1 si 1343/5 a comunei Vama 2012-05-25
16 / 2012 privind contul de incheiere a exercitiului bugetar pe TRIM I 2012 2012-05-25
15 / 2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012 2012-05-25
14 / 2012 privind contul de incheiere a exercitiului bugetar pe TRIM. IV 2011 2012-04-20
13 / 2012 privind trecerea in proprietatea publica a comunei Vama a unor terenuri proprietate de stat situate in intravilanul localitatii Vama 2012-04-20
12 / 2012 cu privire la propunerea de diminuare a suprafetei de pasune atribuita comunei Vama prin Decizianr. 371/1991 a Prefecturii Judetului Satu Mare 2012-04-20
11 / 2012 privind infiintarea Serviciului de iluminat publicin comuna Vama,Judetul Satu Mare 2012-04-20
10 / 2012 privind infiintarea Serviciului de alimentare cu apa in comuna Vama,Judetul Satu Mare 2012-04-20
9 / 2012 privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Vama 2012-04-20
8 / 2012 privind modificarea bugetului local pe anul 2012 2012-04-20
7 / 2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație a Școlii cu clasele I-IV Vama 2012-02-07
6 / 2012 privind aprobarea planului de acțiunisau lucrări de interes local pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 2012-02-07
1 / 2012 Privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Vama a unor suprafete de teren 2012-01-13
5 / 2012 privind aprobarea bugetului local pe anul 2012 2012-02-07
4 / 2012 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 2012-01-20
Înapoi
Petiții onlineSIPOCA 35

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al Comunei?

foarte buna

buna

foarte proasta

necesita imbunatatiri

Votează