Caracterizarea etnografică, arhitectură

În trecut casele vămenilor erau construite din împletituri de nuiele numite "potici", căptuşite în interior şi exterior cu pământ, acoperite cu snopi de paie. Locuinţe mici care în exterior în partea din faţă şi curte aveau "prispă".


Mai târziu au apărut casele din lemn prelucrat dur, căptuşite cu pământ, care aveau "pridvor" iar mai târziu au apărut şi "cerdacurile". În aceste case construite din două încăperi în "tindă" era zidit cuptorul pentru copt pâine în care era inclusă şi soba de gătit şi cazanul pentru fiert haine.


În ultima perioadă au apărut casele construite din cârpici, bolţari şi alte materiale de construcţii, acoperite cu ţiglă, internit (poală) şi tablă.


În decursul anilor tehnica construcţiilor şi numărul camerelor au evoluat în funcţie de puterea economică a fiecăruia. Au apărut locuinţele cu două şi trei nivele racordate la reţeaua de apă care străbate comuna în zona Valea Măriei, astfel confortul în aceste locuinţe este la fel ca cel de la oraş, locuinţele fiind dotate cu toalete, camere de baie, dormitoare şi bucătării moderne.


În curând vom auzi de un montaj literar artistic intitulat "Lut românesc" de Ioan Vădan, activitate în cadrul căminului cultural Vama, ce se va desfăşura şi prin diferite localităţi din ţară, ducând mai departe datinile şi obiceiurile locuitorilor din acest colţ de ţară.


În vederea dezvoltării în viitor al activităţii agro-industriale este necesară restructurarea şi gruparea agenţilor economici existenţi; modernizarea tehnologiei industriale, promovarea de întreprinderi mici, formarea de unităţi private puternice capabile să aplice tehnologia modernă, care să reţină şi să atragă forţa de muncă în aceste sectoare.


Pe viitor s-a propus înfiinţarea de noi spaţii sau lărgirea spaţiului existent pentru învăţământul preşcolar, reconstruirea dispensarului medical uman pe amplasamentul vechi cu locuinţe pentru cadrele sanitare, alimentarea cu apă a comunei, înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale, dezvoltarea zonelor turistice Puturoasa şi Valea Măriei, dezvoltarea agroturismului montan şi înfiinţarea unui centru de olărit.


Se urmăreşte în viitor, reducerea până la eliminarea cazurilor de instituţionalizare a copiilor proveniţi din familii sărace sau a căror părinţi sunt decedaţi prin plasamentul acestora în familia lărgită, sprijinirea tinerilor care ies la 18 ani din sistemul de instituţii pentru reintegrarea lor în viaţa socială normală, monitorizarea şi evaluarea familiilor cu mulţi copii şi a persoanelor(copii şi bătrâni) aflaţi în situaţii de risc.

Înapoi


Petiții onlineSIPOCA 35

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al Comunei?

foarte buna

buna

foarte proasta

necesita imbunatatiri

Votează