Cultură și învățământ

În trecut biserica a avut un rol important în luminarea tinerelor generaţii deoarece au întreţinut şcoli confesionale unde se preda în limba maternă şi erau conduse de preotul paroh şi cantorul bisericesc, care era şi învăţător. De asemenea funcţionau în paralel şi şcolile de stat unde se preda în limbă străină neamului nostru, acestea erau mai puţin frecventate de tineret.


Cu trecerea anilor s-a instituţionalizat la nivel de comună învăţământul obligatoriu de patru ani, fiind asigurat spaţiu pentru acesta, iar mai târziu învăţământul de şapte ani.
Apariţia primei şcoli în limba română în comuna Vama este cunoscută numai din anul 1846 care mai târziu prin 1875 era compusă din 6 clase cu un număr de 84 elevi şi doi învăţători.


În perioada celor două războaie mondiale numărul elevilor era de 300 în 4 - 7 clase pe care îi învăţau un număr de 6 cadre didactice.

 

Căminul cultural este situat pe strada Tineretului, nr. 802, o clădire nou construită în care a funcţionat şi funcţionează biblioteca comunală având un număr de 7.320 volume cărţi.


În cadrul căminului cultural se desfăşoară activităţi şcolare organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, de ziua mamei, ziua copilului, de sfârşitul şi începutul anului şcolar. Tot în cadrul căminului cultural la iniţiativa noului director de cămin a reînviat teatrul popular de tineret care este la început de drum.


Dintre personalităţile ce au avut tangenţă cu activitatea culturală din cadrul localităţii îi putem enumera pe Ioniţă Andron, Ion Pop Negreşteanu, Maria Bonea, Ioan Vădan şi alţii.


Biserica ortodoxă Română din localitate este declarată monument istoric arhitectural, ea poartă Hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gravil.


Actualul edificiu al bisericii ortodoxe s-a zidit pe locul vechii biserici, lucrările au început în anul 1843 la îndemnul preotului Teodor Roman şi au fost terminate în anul 1847, urmând ca celelalte lucrări de ridicare a turnului, sculptarea iconostasului, împodobirea bisericii cu icoane pictate şi alte lucrări, să fie executate ulterior.

 

Biserica a fost renovată în anul 1939, reparată în exterior în anul 1951, din nou renovată în interior în anul 1963, an în care bolta a fost pictată în ulei cu diferite tablouri cu chipurile celor sfinţi. Ultima renovare interioară a avut loc în 1994 când biserica a fost din nou pictată.


Parohia ortodoxă română are în patrimoniul său şi înregistrate în inventar, următoarele documente şi obiecte cu caracter istoric şi artistic:

 • 8 Cărţi de cult scrise cu litere chirilice,
 • Protoculum confectum din anno 1840 scris în limba latină, maghiară şi română,
 • Matricola botezaţilor, cununaţilor şi morţilor începând cu anul 1785 - 1851, scrise cu litere chirilice,
 • Un registru cu diferite însemnări scris cu litere chirilice,
 • 3 Registre financiare din anii 1830 - 1941,
 • Protocullulu visitaciunei canonice din anul 1860,
 • Icoana Sf. Treimi pictată în anul 1848 de pictorul Petru Samuel din Baia-Mare, în ulei pe lemn,
 • 19 Icoane de la iconostas pictate în ulei pe lemn de diferite mărimi, reprezentând diferite scene sau portrete, icoane pictate până în anul 1850,
 • Crucea de lemn care a făcută de Molnar Dimitrie,
 • Sfeşnic, dintr-un lemn nevopsit, cu trei braţe, stilul sculpturii popular,
 • Clopot în turnul bisericii în greutate de circa 80 kg, făcut în anul 1702,
 • Piua cu piatra - piua din lemn cioplită simplu în care se pisează tămâia, moştenită de la vechea biserică,
 • Biserica parohială zidită din piatră între anii 1843 - 1847.

Biserica reformată este construită în anul 1912 pe locul altei biserici care a ars în anul 1910.

Înapoi


Petiții onlineSIPOCA 35

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al Comunei?

foarte buna

buna

foarte proasta

necesita imbunatatiri

Votează