Măsuri de dezvoltare

Conducerea Primăriei Vama, Consiliul Local a propus mai multe măsuri de regenerare socio-economică, pe care, aşa cum reiese din Strategia de Dezvoltare, le-au supus dezbaterii publice.

          

Măsura A. Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport

Scopul - creşterea atractivităţii comunei în vederea realizării unor investiţii în economia locală.

Activităţi

 •  Pietruirea străzilor şi a uliţelor, precum şi căilor de acces spre terenurile agricole, păduri şi vii.
 •  Modernizarea drumurilor comunale.
 •  Înfiinţarea de trotuare.
 •  Reabilitarea podurilor şi podeţelor.

 

Măsura B. Crearea de utilităţi publice, pază şi protecţie socială

Scopul - creşterea calităţii vieţii şi al nivelului de confort al populaţiei

Activităţi

 •  Extinderea reţelei de apă potabilă în întreaga comună.
 •  Extinderea reţelei de gaz metan în toată comună.
 •  Realizarea unei reţele de canalizare şi staţie de epurare.
 •  Extinderea reţelei de iluminat public.
 •  Realizarea unui management integrat al deşeurilor menajere.
 •  Înfiinţarea unei cantine sociale pentru oamenii fără posibilităţi materiale din comuna noastră

 

Măsura C. Infrastructura pentru educaţie şi cultură

Scopul - creşterea gradului de educaţie civică şi instruirea populaţiei în spiritul normelor comunitare.

Activităţi

 • Reabilitarea  şi dotarea corespunzătoare a tuturor şcolilor din comună.
 • Modernizarea şi dotarea bibliotecii
 • Modernizarea şi dotarea căminului cultural
 • Finalizarea proiectului: Campus Școlar: Școala de arte și meserii din comuna Vama
 • Înființarea unei grădinițe moderne

 

Măsura D. Infrastructura pentru agrement şi petrecerea timpului liber

Scopul - promovarea concepţiei că sănătatea o dobândim prin sport şi activităţi de agrement.

Activităţi

 • Construirea unei baze sportive în localitatea Vama
 • Construirea de săli de sport la şcolile din comună
 • Amenajarea unor parcuri de joacă pentru copii
 • Promovarea activităţilor sportive organizate
 • Înființare miniteren de fotbal

 

Măsura E. Creşterea capacităţii instituţiilor locale şi întărirea coeziunii sociale

Scopul - îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor de către administraţia publică

Activităţi

 • Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale privind administrarea fondurilor destinate dezvoltării rurale.
 • Necesitatea participării la cursuri de instruire şi perfecţionare a persoanelor din administraţia locală.
 • Organizarea de seminarii şi dezbateri la nivelul comunităţii în vederea creşterii capacităţii comunitare de a crea strategii proprii de dezvoltare, de a identifica surse de finanţare şi de a elabora şi implementa proiecte de dezvoltare locală.
 • Susţinerea dezvoltării societăţii civile, în general, care prin activităţile desfăşurate poate contribui la întărirea coeziunii sociale pe termen lung.
 • Elaborarea unei strategii locale în vederea instruirii şi pregătirii unor persoane care să se ocupe în comunitate de educaţia privind violenţa în familie, violenţa publică, consumul de droguri, alcool şi tutun, prostituţia.
 • Promovarea incluziunii sociale a romilor.
 • Sprijinirea comunităţii de romi şi a grupurilor sărace în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă.
 • Îmbunătăţirea şi diversificare serviciilor de asistenţă socială.
 • Promovarea standardelor şi cerinţelor Uniunii Europene în problema protecţiei sociale.

 

Măsura F. Conservarea şi protecţia mediului înconjurător

Scopul - o viaţă mai bună într-un mediu curat şi cu un grad scăzut de poluare

Activităţi

 • Realizarea sistemului integrat de management al deşeurilor menajere.
 • Amenajarea cursurilor de apă din comună - Valea Talna Mare și Talna Mică
 • Educarea cetăţenilor, în special a copiilor cu privire la modalităţile de ocrotire şi curăţare a mediului înconjurător.
 • Înființarea Zilei de Curăţenie a Satului

 

Măsura G.  Promovarea turismului

Scopul - îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice  oferite cetăţenilor de către administraţia publică și creşterea atractivităţii comunei în vederea realizării unor investiţii în turism.

Activităţi

 •   Înființare Punct de informare și Marketing turistic
 •   Dezvoltare zonă turistică în comuna Vama.
Înapoi


Petiții onlineSIPOCA 35

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al Comunei?

foarte buna

buna

foarte proasta

necesita imbunatatiri

Votează