Prezentare generala

       Serviciul public de alimantare cu apa a comunei Vama, Judetul Satu Mare isi are sediul pe strada Tineretului,nr. 803 fiind infiintat prin Hotarea Consiliului local Vama nr. 17 / 2016 prin reorganizare din Serviciul public de alimentare cu apa din structura aparatului de specialitate al Primarului in Serviciul cu personalitate juridica in subordinea Consiliului local Vama .

        Serviciul public de alimentare cu apa Vama are ca obiect de activitate realizarea serviciului public de alimentare cu apa , administrarea , functionarea si exploatarea sistemului de alimentare cu apa in comuna Vama , activitate desfasurata in gestiune directa .

Activitatile specifice sunt : - captarea si tratarea apei brute 

                                     - transportul apei potabile ;

                                     - inmagazinarea apei potabile ;

                                     - distributia apei potabile ;

                                     - furnizarea apei potabile .

       Prestarea acestor servicii se face cu respectarea principiilor universalitatii ,accesibilitatii ,continuitatii ,egalitatii de tratament intre utilizatori sia principiului  nediscriminarii .

       De asemenea un principiu foarte important este cel al transparentei si consultarii utilizatorilor si respectarea dreptului de petitionare ,respectiv de a face sesizari si reclamatii scopul final fiind imbunatatirea continua a acestor servicii si satisfacerea intereselor utilizatorilor.

 

        Utilizatorii pot trimite sesizari, observatii si reclamatii la sediul Serviciului public de alimentare cu apa Vama  cat si pe adresa de mail : servapavama@yahoo.com

 

        Personalul Serviciului public de alimentare cu apa Vama  este compus din :

 -Dl Donciu Muresan Mihai -  Sef Serviciu 

- D-na Costan Ana -Maria - Contabil ;

- Dl Molnar Marcel -Adrian- Muncitor calificat ;

- Dl Bud Mihai -Muncitor calificat.

 

 

Înapoi


Petiții onlineSIPOCA 35

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al Comunei?

foarte buna

buna

foarte proasta

necesita imbunatatiri

Votează